Naša inicijativa

Kampanja „Jednaka plaća za jednak rad!“

Cilj

Postići da „Jednaka plaća za jednak rad“ postane temeljno načelo Europske unije.

Inicijativu su pokrenuli

Pojedinci, predstavnici Građanske inicijative „Unija plaća“.

Razlozi za inicijativu

Još od 2004. godine istočno proširenje EU propustilo je omogućiti državama-članicama iz srednjo-istočne Europe da dostignu svoje zapadne partnere. Ogromni jaz u plaćama velika je nepravda koja tjera dragocjenu radnu snagu na Zapad i tako stavlja istočnu regiju u nemoguću situaciju. Jedini način na koji možemo ispraviti taj raskorak jest da osiguramo da europska zajednica postavi uklanjanje nejednakosti u plaćama kao svoje temeljno načelo koje će zatim biti provedeno u doglednoj budućnosti. No, ni države-članice, ni institucije EU nisu se odlučile zauzeti za to načelo. Vrijeme je da države-članice koje su nepovoljnom položaju, uz potporu svojih građana, postave to pitanje na dnevni red europskog političkog diskursa. Možemo sa sigurnošću reći da je ovo prijedlog od povijesnog značaja.

Oblik inicijative

Pokrenuli smo Europsku građansku inicijativu za izjednačavanje plaća.

Države-članice koje sudjeluju u inicijativi

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka.

Geslo inicijative

Europska unija plaća!

Procedura za inicijativu

1. Organizira se osmeročlani građanski odbor.
2. Zajedno se sastavlja i podnosi pravo pitanje.
3. Ako Europska komisija odobri pitanje, pokreće se kampanja i počinje prikupljanje potpisa.
4. Potpisi se predaju Europskoj komisiji.